Προβολή 1–12 από 55 αποτελέσματα

Show sidebar

DUAL-PURPOSE MAPLESON ANESTHESIA CIRCUIT – Σετ ημίκλειστου αναπνευστικού κυκλώματος μη επανεισπνοής Mapleson διπλής λειτουργίας με σύνδεσμο τύπου « Singleton »

EasyFlow nCPAP Σύστημα μη επεμβατικού αερισμού για αναπνευστήρα – Εξαρτήματα για νεογνά

FACE CRANDLE PRONE SUPPORT ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΕ ΠΡΗΝΗ ΘΕΣΗ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΚΑΙ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

HemoGo – by aLCose Σύστημα ελέγχου Αιμοσφαιρίνης – Test System

HFT 500 OmniOX ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ , ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ (HIGH FLOW THERAPY) – (HF/CPAP, PA/CPAP και ST)

medinBlender 1090 – Mείκτης συμπιεσμένου αέρα και Ο2

medinCNO® Μη επεμβατική αναπνευστική υποστήριξη για πρόωρα και νεογέννητα μωρά

medinCNO®mini nCpap και θεραπεία οξυγόνου υψηλής ροής

medinSINDI® Η οικονομική λύση για nCPAP

NeoTee για την ανάνηψη νεογνών ελέγχοντας τη μέγιστη εισπνευστική πίεση (PIP) και την θετική τελοεκπνευστική πίεση (PEEP)

RESUSA TEE για την ανάνηψη ενηλίκων ελέγχοντας στοχευμένα την μέγιστη εισπνευστική πίεση (PIP) και την θετική τελοεκπνευστική πίεση (PEEP)

SET ΑΚΟΥΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ VALUE PACK ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ALGO 3I