Αναλυτής Ηλεκτρικής Ασφάλειας vPad-Mini™

Περιγραφή

Περιγραφή

Το vPad-Mini ™ είναι ένας συμπαγής αναλυτής ηλεκτρικής ασφάλειας που διαθέτει χαρακτηριστικά.

Παρόλο που είναι απλό και εύκολο στη χρήση, το vPad-Mini ™ μπορεί ωστόσο να εκτελέσει πολλούς από τους ελέγχους που καθορίζονται στα πρότυπα ηλεκτρικής ασφάλειας, όπως τα AAMI-ES1, NFPA 99, IEC 60601, IEC 62353 και IEC 61010.

Παρέχοντας μια στεγανή, ανθεκτική πλαστική θήκη και περιβάλλον χρήστη που βασίζεται σε smartphone Android 5″ το vPad-Mini ™ βασίζεται στο υπάρχον προϊόν vPad Rugged. Αν και είναι σημαντικά μικρότερο από το vPad Rugged, το vPad-Mini ™ παρέχει την ίδια ακρίβεια εκτίμησης και μέτρησης των 20 ampere.

Χειροκίνητος Αναλυτής Ηλεκτρικής

Το vPad-Mini ™ επιτρέπει στους Κλινικούς και στους Μηχανικούς Εξυπηρέτησης Πεδίου να πραγματοποιούν γρήγορα βασικούς ελέγχους ηλεκτρικής ασφάλειας σε όλους τους τύπους ιατρικού εξοπλισμού, από κρεβάτια έως μόνιτορ ασθενών με εφαρμοσμένα ανταλλακτικά.