Περιγραφή

Περιγραφή

Οι ηλεκτρονικές αντλίες μονής σύριγγας για έγχυση φαρμάκων να είναι κατάλληλες να καλύψουν τις σύγχρονες ανάγκες της ΜΕΘ, των Χειρουργείων , των Αναισθησιολογικών , των Ογκολογικών κ.α τμημάτων  και να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. Επιπλέον  να ανταποκρίνονται στις σχετικές με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ισχύουσες κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις καθώς θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE ανταποκρινόμενη στην κοινοτική οδηγία 93/42/ΕΟΚ

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 1. Είναι φορητή με ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς και σύστημα εύκολης ανάρτησης σε στατώ ορού ή οριζόντια ράγα μηχανημάτων.
 2. Είναι μικρών διαστάσεων και βάρους (306mm(W) X 135mm(H) X 127mm(D), (2.5Kgr)
 3. Διαθέτει 2 οθόνες λειτουργίας ( μία γενικής χρήσης με όλα τα δεδομένα) και μία για γρήγορη χρήση (δεδομένα τρέχουσας χορήγησης)
 4. Λειτουργεί με ρεύμα πόλης AC110~220V ±10%, 50/60 Hz, διαθέτει επίσης έξοδο 12V
 5. Έχει αυτόνομη λειτουργία με την χρήση ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας 6h στα 5ml/h
 6. Διαθέτει ακρίβεια χορήγησης συμπεριλαμβανομένου και της σύριγγας: ±2%

Μηχανική ακρίβεια:  ±1%

 1. Έχει εύρος χορηγούμενου όγκου: 0.1~ 9999 mL
 2. Ο ρυθμός χορήγησης να ρυθμίζεται από 1~1500 mL/h                         50 mL σύριγγα

0.1~ 900 mL/h (0.1 mL/h step)             30 mL σύριγγα

0.1~ 600 mL/h (0.1 mL/h step)             20 mL σύριγγα

0.1~ 400 mL/h (0.1 mL/h step)             10 mL σύριγγα

 1. Υπάρχει η δυνατότητα προγραμματισμού του ρυθμού χορήγησης με βάση την δοσολογία του χορηγούμενου φαρμάκου και την ταχύτητα χορήγησης (ml/h) το βάρους του ασθενούς και τον χρόνο χορήγησης (Mode: Weight Mode, Time Mode, Speed Mode).

  Διαθέτει σύστημα χορήγησης Bolus έγχυσης

Ρυθμός Βolus έγχυσης          1500 mL/h              50 mL syringe

900 mL/h                30 mL syringe

600 mL/h                20 mL syringe

400 mL/h                10 mL syringe

 1. Υπάρχουν έτοιμα πρωτόκολλα φαρμάκων (βιβλιοθήκη φαρμάκων) με την δυνατότητα τροποποίησης ή αποθήκευσης επιπλέον φαρμάκων.
 2. Διαθέτει αυτόματη αναγνώριση του τύπου σύριγγας βάση της χωρητικότητας της.
 3. Διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς τουλάχιστον για τις εξής περιπτώσεις:

Αέρας στην γραμμή έγχυσης/ ύπαρξη φυσαλίδων

Τέλος προγραμματισμένης έγχυσης

Αποσύνδεση του σετ χορήγησης από την αντλία

Απόφραξη γραμμής

Κατάσταση μπαταρίας

Ηλεκτρονικό ή ηλεκτρικό πρόβλημα

(‘Occlusion’, ‘Nearly empty’, ‘Finish’, ‘Syringe dislocated’, ‘Plunger/Clutch disengaged’, ‘Battery low’, ‘Battery exhausted’, ‘Power cable disconnected’, ‘Flow rate over limit’, ‘Volume over limit’, ‘System error’, ‘Non-operation time over’)

 1. Υπάρχουν ψηφιακές ενδείξεις τουλάχιστον για:

Όγκο έγχυσης

Όγκο που ήδη έχει εγχυθεί

Ρυθμό έγχυσης

Δόση φαρμάκου

Κατάσταση μπαταρίας

Όνομα φαρμάκου

 1. Διαθέτει ρύθμιση ορίων πίεσης συναγερμού φραγής σε όσο το δυνατόν μικρότερα βήματα.
  1. High (H): 800±200 mmHg (106.7±26.7 kPa)
  2. Central (C) 500±100 mmHg (66.7±13.3 kPa)
 • Low (L) 300±100 mmHg (40.7±13.3 kPa)

 

 1. Διαθέτει σύστημα ρυθμού έγχυσης διατήρησης της φλέβας ανοιχτής με ρυθμιζόμενο εύρος ρυθμού χορήγηση. (KVO) 0.1~1,0 ml/h
 2. Είναι αδιάβροχη με πιστοποίηση IPX4

 

Δείτε τον κατάλογο