0%

ΚΑΝΝΟΥΛΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ – DISPOSABLE CANNULAE

Περιγραφή

Περιγραφή

Μιας χρήσης χειρουργικές κάννουλες με στέλεχος ελεγχόμενης αναρρόφησης

Κατάλληλες για :

-ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

– ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

– ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΓΙΚΗ

– ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΩΝ

-ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ- ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ

-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

-ΩΡΛ

 

Δείτε τον κατάλογο