ΚΑΦΟΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥ – AG CUFFILL

Περιγραφή

Περιγραφή

Mια λύση που παρέχει ακρίβεια στη μέτρηση της πίεσης και του όγκου των αεροθαλάμων σε κλινική πρακτική . Σε μικρό μέγεθος τσέπης που μοιάζει με σύριγγα, το οποίο επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό και την πρακτική εφαρμογή

 

Το AG CUFFILL έχει σχεδιαστεί για να ενισχύει την ασφάλεια των ασθενών ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες ανθρώπινου σφάλματος κατά τη μέτρηση και του  φουσκώματος των αεροθαλάμων καθώς και τη μείωση του κινδύνου διασταυρούμενης μόλυνσης όταν χρησιμοποιείται για έναν μόνο ασθενή.

Συνιστάται για χρήση μεμονωμένου ασθενούς, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης λοιμώξεων

 

Δείτε τον κατάλογο