ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (Αντιγραφή)

dsdsa

Με τον εναέριο καθαρισμό σε ΝΑΝΟ – κλίμακα ελέγχετε τις λοιμώξεις από αερόβιους μικροοργανισμούς όπως μικρόβια, μικροσωματίδια (ultrafine particles) , πτητικές οργανικές ενώσεις που εκθέτουν κίνδυνους για την υγεία μας.

Τα μηχανήματα απολύμανσης και καθαρισμού του αέρα GENANO αποτελούν αποτελεσματικά συστήματα  που δίνουν λύσεις και για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις καθαρισμού αέρα και είναι κατάλληλα

– Σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης για τον περιορισμό μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων και εξάλειψη επικίνδυνων εκπεμπόμενων αερίων .

– Σε εργαστήρια και αποστειρωμένους χώρους και ζώνες όπου υπάρχει ανάγκη διασφάλισης ποιότητας για την επιστημονική έρευνα ,για  αφαίρεση σωματιδίων νανομεγέθους (DNA) , για προστασία προσωπικού από εκπομπές πτητικών αεριών κτλ.

– Σε εγκαταστάσεις όπου συναθροίζονται παιδιά όπως  σχολεία, νηπιαγωγεία, παιδότοποι κά όπου θα πρέπει να εφαρμόζονται αυστηροί κανόνες υγιεινής και να διατηρείται ένα ασφαλές περιβάλλον με άριστης ποιότητας αέρα στους εσωτερικούς παρεχόμενους χώρους.

ΒΑΣΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ:

Τα συστήματα καθαρισμού και απολύμανσης αέρα GENANO ξεχωρίζουν ανάμεσα από διάφορα άλλα συστήματα της αγοράς χάρη στη δυνατότητα της αφαίρεσης όλων των μεγεθών των αιωρούμενων αερομεταφερόμενων βλαβερών σωματίδιων συμπεριλαμβανομένου και του μεγέθους νανομέτρων (nm) .

 

 

 

 

Δείτε τον κατάλογο

Περιγραφή

Περιγραφή

Με τον εναέριο καθαρισμό σε ΝΑΝΟ – κλίμακα ελέγχετε τις λοιμώξεις από αερόβιους μικροοργανισμούς όπως μικρόβια, μικροσωματίδια (ultrafine particles) , πτητικές οργανικές ενώσεις που εκθέτουν κίνδυνους για την υγεία μας.

Τα μηχανήματα απολύμανσης και καθαρισμού του αέρα GENANO αποτελούν αποτελεσματικά συστήματα  που δίνουν λύσεις και για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις καθαρισμού αέρα και είναι κατάλληλα

– Σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης για τον περιορισμό μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων και εξάλειψη επικίνδυνων εκπεμπόμενων αερίων .

– Σε εργαστήρια και αποστειρωμένους χώρους και ζώνες όπου υπάρχει ανάγκη διασφάλισης ποιότητας για την επιστημονική έρευνα ,για  αφαίρεση σωματιδίων νανομεγέθους (DNA) , για προστασία προσωπικού από εκπομπές πτητικών αεριών κτλ.

– Σε εγκαταστάσεις όπου συναθροίζονται παιδιά όπως  σχολεία, νηπιαγωγεία, παιδότοποι κά όπου θα πρέπει να εφαρμόζονται αυστηροί κανόνες υγιεινής και να διατηρείται ένα ασφαλές περιβάλλον με άριστης ποιότητας αέρα στους εσωτερικούς παρεχόμενους χώρους.

ΒΑΣΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ:

Τα συστήματα καθαρισμού και απολύμανσης αέρα GENANO ξεχωρίζουν ανάμεσα από διάφορα άλλα συστήματα της αγοράς χάρη στη δυνατότητα της αφαίρεσης όλων των μεγεθών των αιωρούμενων αερομεταφερόμενων βλαβερών σωματίδιων συμπεριλαμβανομένου και του μεγέθους νανομέτρων (nm) .

 

 

 

 

Δείτε τον κατάλογο