Σύστημα ελέγχου για θερμοκοιτίδα βρεφών vPad-IN

Περιγραφή

Περιγραφή

Το vPad-IN είναι ένα σύστημα ελέγχου επόμενης γενιάς για θερμοκοιτίδα βρεφών και θερμαντήρα ακτινοβολίας που πληροί τις απαιτήσεις των προτύπων IEC για θερμοκοιτίδες (IEC 60601-2-19), θερμοκοιτίδες μεταφοράς βρεφών (IEC 60601-2-20) και θερμαντήρες ακτινοβολίας (IEC 60601-2-21).

Το vPad-IN διαθέτει όλη την λειτουργικότητα και την επεκτασιμότητα που περιμένατε από τα προϊόντα Vision-Pad Technology. Οι παράμετροι ανιχνεύονται μέσα στο περιβάλλον της θερμοκοιτίδας και τα αποτελέσματα μεταδίδονται ασύρματα σε tablet Android 10,1″ για ανάλυση και προβολή. Οι παράμετροι και τα πρωτόκολλα ελέγχου μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς να διαταραχθεί η ισορροπία του θερμαινόμενου περιβάλλοντος, ελαχιστοποιώντας έτσι τους χρόνους ελέγχου.

Έλεγχοι σε IEC 60601-2-19, 2-20 και 2-21

Κατασκευασμένο στην πλατφόρμα Vision-Pad για μεγαλύτερη ευελιξία και επεκτασιμότητα

Ασύρματος έλεγχος ελέγχων εντός θερμοκοιτίδας

Μπορούν να γίνουν αλλαγές στον έλεγχο χωρίς να διαταραχθεί το περιβάλλον θερμότητας

Μετρά όλες τις παραμέτρους αυτόματα ακολουθώντας πρωτόκολλα που καθορίζονται από το χρήστη

Τα αποτελέσματα μπορούν να συγχωνευτούν αυτόματα με τα αποτελέσματα των  Hλεκτρικής Aσφάλειας