Σύστημα Παρακολούθησης Αναισθησίας CAI

Κατηγορία:
Περιγραφή

Περιγραφή

• Παρακολούθηση του βάθους της αναισθησίας σε πραγματικό χρόνο για όλα τα στάδια της αναισθησίας

• Ο αλγόριθμος A.I βελτιώνει την ακρίβεια του δείκτη CAI

• Η σύνδεση Bluetooth εξασφαλίζει καλύτερη χρήση στο χειρουργείο

• Ο αισθητήρας υδρογέλης προκαλεί χαμηλότερο πρόβλημα στο δέρμα και καλύτερη πρόσφυση

• Η διεπαφή χρήστη μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη

Κάθε αναισθησία αντιμετωπίζει δύο προκλήσεις: υποδοσολογία και υπερδοσολογία. Το σύστημα CAI επεξεργάζεται την ηλεκτρική εγκεφαλική δραστηριότητα βασιζόμενο σε τεχνολογία επεξεργασίας αρχικού σήματος. Με αυτό τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης με ασφάλεια του πραγματικού βαθμού του βάθους της αναισθησίας οπουδήποτε και οποτεδήποτε σε ένα χειρουργείο.