Σύστημα υπερ-αερισμού με κατ’επιλογήν Μανόμετρο / Βαλβίδα αποφυγής υπερπίεσης – HYPERINFLATION

Περιγραφή

Περιγραφή

Το σύστημα υπερ-αερισμού με ασκό της Mercury Medical είναι μία συσκευή που εξυπηρετεί ως πνευμονικό-βοήθημα ώστε να παρέχει ελεγχόμενο ή υποβοηθούμενο αερισμό σε ασθενείς.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

  1. Εάν δεν περιλαμβάνεται ο ασκός αερισμού, θα πρέπει να συνδέσετε στην βαλβίδα του ασθενή έναν ασκό αερισμού.
  2. Ο σωλήνας παροχής οξυγόνου είναι συνδεδεμένος στη θύρα εισόδου του οξυγόνου. Συνδέστε το ένα άκρο του σωλήνα του οξυγόνου σε μια πηγή οξυγόνου ρυθμιζόμενης ροής. 3. Για συσκευές που δεν είναι εξοπλισμένες με το μανόμετρο της Mercury Medical, συνδέστε το σωλήνα πίεσης με την  θύρα πίεσης και με ένα μανόμετρο πίεσης. Εάν η συσκευή έχει ένα ενσωματωμένο μανόμετρο μίας χρήσης, τότε ο σωλήνας πίεσης δεν είναι απαραίτητος.
  3. Ρυθμίστε τη μπλε ραβδωτή βαλβίδα σε πλήρως ανοικτή θέση (αριστερόστροφα).
  4. Ρυθμίστε τη ροή του οξυγόνου από την πηγή του αερίου στο επιθυμητό επίπεδο, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι η ροή οξυγόνου είναι επαρκής για τις απαιτήσεις του αερισμού.
  5. Συνδέστε το συνδετικό του ασθενή με την κατάλληλη συσκευή παροχής αερίου στον ασθενή.
  6. Πιέστε τον ασκό αερισμού για να χορηγήσετε μια αναπνοή. Ελευθερώστε τον ασκό αερισμού ώστε να μπορέσει να ξαναγεμίσει. Παρατηρήστε την άνοδο του στήθους και την πτώση ώστε να επιβεβαιώσετε την παροχή αερισμού στον ασθενή. Καθώς φουσκώνει ο ασκός, ο αερισμός δημιουργείται σύμφωνα με τις καθορισμένες διαδικασίες.
  7. Ρυθμίστε τη μπλε ραβδωτή βαλβίδα και τη ροή του οξυγόνου όπως απαιτείται για να παρέχετε επαρκή αερισμό.
  8. Ορισμένες συσκευές υπερ-αερισμού ενδέχεται να διαθέτουν μια βαλβίδα ασθενή με μία ειδική συσκευή αποφυγής υπερπίεσης τοποθετημένη στο άνω τμήμα της βαλβίδας. Αν η εισπνοή γίνει ίδια με την πνευμονική αντίσταση, θα προκύψει εξαερισμός, περιορίζοντας την πίεση 40cm + 5 /-10, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο της διάτασης του στομάχου. Ένας ήχος σφυρίγματος μπορεί να ακουστεί ενώ η συσκευή ανοίγει.

Σημείωση: Όταν απαιτούνται υψηλότερες εισπνευστικές πιέσεις , η συσκευή αποφυγής υπερπίεσης μπορεί να κλείσει με την άκρη του δείκτη του χεριού ή με τη χρήση του κλιπ κλειδώματος ενώ πιέζετε τον ασκό.

 

 

 

Δείτε τον κατάλογο