Σύστημα χορήγησης μονοξειδίου του Αζώτου

Περιγραφή

Περιγραφή

NOXtec 1000

Automatic or emergency manual
dosing and Nitric Oxide Monitor

Βασικά χαρακτηριστικά:

– Οι μονάδες δοσομέτρησης και παρακολούθησης και η διεπαφή χρήστη είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους για την εγγύηση της ασφάλειας του ασθενούς.

Αυτόματη ανταλλαγή κυλίνδρων για αύξηση της αυτονομίας της θεραπείας και βελτιστοποίηση της κατανάλωσης αερίου.

Διαδικασία αυτόματης εξαέρωσης για την ελαχιστοποίηση του NO2 που παρέχεται στον ασθενή στην αρχή της θεραπείας και κατά την αλλαγή κυλίνδρου, καθώς και για την αποσυμπίεση του συστήματος όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.

Αυτόματη βαθμονόμηση των αισθητήρων NO, NO2 και O2, διαθέσιμη ακόμα και όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργεία δοσομέτρησης.

– Επιλογές λειτουργίας δοσομέτρησης: Πραγματικού χρόνου, Αυτόματη, Ημιαυτόματη ή Χειροκίνητη.

– Το NOXtec περιλαμβάνει λειτουργία χειροκίνητης δοσομέτρησης έκτακτης ανάγκης, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

Αμελητέα εκπομπήNO στο περιβάλλον. Η συσκευή περιλαμβάνει μια έξοδο καθαρισμού για τη συλλογή και διοχέτευση του υπολειπόμενου αερίου.

Μέτρηση της συγκέντρωσης NO, NO2 και O2 στο δωμάτιο.

Θύρα Ethernet για απομακρυσμένη τεχνική βοήθεια.

Θύρα USB για ανάκτηση αρχείων δεδομένων θεραπείας.

NOXtec 2000

Semiautomatic or emergency manual
dosing and Nitric Oxide Monitor

Βασικά χαρακτηριστικά:

Μονάδες δοσομέτρησης και παρακολούθησης και διεπαφή χρήστη ανεξάρτητα μεταξύ τους για την εγγύηση της ασφάλειας του ασθενούς.

Αυτόματη βαθμονόμηση των αισθητήρων NO, NO2 και O2, διαθέσιμη ακόμα και όταν η συσκευή δοσομετρεί.

– Επιλογές λειτουργίας δοσομέτρησης: Ημιαυτόματο ή Χειροκίνητο.

– Το NOXtec περιλαμβάνει λειτουργία χειροκίνητης δοσολογίας έκτακτης ανάγκης, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

Αμελητέα απελευθέρωση NO στο περιβάλλον. Η συσκευή περιλαμβάνει μια έξοδο καθαρισμού για τη συλλογή και διοχέτευση του υπολειπόμενου αερίου.

Μέτρηση της συγκέντρωσης NO, NO2 και O2 στο δωμάτιο.

Θύρα Ethernet για απομακρυσμένη τεχνική βοήθεια.

Θύρα USB για ανάκτηση αρχείων δεδομένων θεραπείας.

NOXtec 3000

Nitric Oxide Monitor

Βασικά χαρακτηριστικά:

Μονάδες δοσομέτρησης και παρακολούθησης και διεπαφή χρήστη ανεξάρτητα μεταξύ τους για την εγγύηση της ασφάλειας του ασθενούς.

Αυτόματη βαθμονόμηση των αισθητήρων NO, NO2 και O2, διαθέσιμη ακόμα και όταν η συσκευή δοσομετρεί.

Θύρα Ethernet για απομακρυσμένη τεχνική βοήθεια.

Θύρα USB για ανάκτηση αρχείων δεδομένων θεραπείας.