Περιγραφή

Περιγραφή

Γενικές πληροφορίες

Το πρώτο Τεχνητά Ευφυές Μόνιτορ στον κόσμο.

Έξυπνη Βιοηλεκτρική Σύνθετη Αντίσταση.

Μια ολοκληρωμένη, ανεξάρτητη, πλήρης διαμορφώσιμη κλινική αξιολόγηση, παρέχοντας περισσότερες από 45 παραμέτρους με εξατομικευμένους, ελάχιστους / μέγιστους στόχους για καλύτερη κατανόηση της κατάστασης του ασθενούς σας.

 

 

 

 

 

Χαρακτηριστικά

 • 2 Κανάλια λειτουργίας
 • Πλήρης έλεγχος σώματος σε 4 Σημεία

Έχετε την επιλογή να διαμορφώσετε ένα πλήρως ευέλικτο σύστημα.

 

 

 

 

Βασικές Παράμετροι Αξιολόγησης

 • Dry weight
 • Over hydration (OH) (Excess Fluid)
 • Dehydration
 • Pre, Mid, Post assessment
 • Extracellular Water
 • Intracellular Water
 • Total Body Water
 • Fat Free Mass Hydration 
 • Malnutrition Index
 • Body Cell Mass
 • Muscle Mass
 • Cellular Biomarker (Phase angle)
 • Intravascular volume (IVF version)
 • Extravascular volume (IVF version)
 • Plasma (IVF version)
 • Interstitial fluid (IVF version)
 • Blood Cell (IVF version)
 • Hematocrit (IVF version)
 • Ultrafiltration Rate (UFR)
 • Kt/v assessment
 • Bone Density
 • Mineral Composition
 • Biomarkers
 • Real time monitoring

 

Δυνατότητα εφαρμογής σε ακρωτηριασμένους ασθενείς (έκδοση AMP)

Για να δείτε αναλυτικότερα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

https://maltronint.com/bioscan-touch-i8/