GENANO – ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑ

Σύστημα απολύμανσης αέρα εσωτερικού χώρου από αερομεταφερόμενα παθογενή σωματίδια (ιοί, βακτήρια κτλ. διαμέτρου έως και 3 νανομέτρων) για πρόληψη νοσοκομειακών λοιμώξεων και απορρόφησης πτητικών αερίων και δυσάρεστων οσμών των μονάδων εντατικής

 

 

 

 

Περιγραφή

Περιγραφή

Με τον εναέριο καθαρισμό σε ΝΑΝΟ – κλίμακα ελέγχετε τις λοιμώξεις από αερόβιους μικροοργανισμούς όπως μικρόβια, μικροσωματίδια (ultrafine particles) , πτητικές οργανικές ενώσεις που εκθέτουν κίνδυνους για την υγεία μας.

Τα μηχανήματα απολύμανσης και καθαρισμού του αέρα GENANO αποτελούν αποτελεσματικά συστήματα  που δίνουν λύσεις και για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις καθαρισμού αέρα και είναι κατάλληλα.

– Σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης για τον περιορισμό μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων και εξάλειψη επικίνδυνων εκπεμπόμενων αερίων.

– Σε εργαστήρια και αποστειρωμένους χώρους και ζώνες όπου υπάρχει ανάγκη διασφάλισης ποιότητας για την επιστημονική έρευνα ,για  αφαίρεση σωματιδίων νανομεγέθους (DNA) , για προστασία προσωπικού από εκπομπές πτητικών αεριών κτλ.

– Σε εγκαταστάσεις όπου συναθροίζονται παιδιά όπως  σχολεία, νηπιαγωγεία, παιδότοποι κά όπου θα πρέπει να εφαρμόζονται αυστηροί κανόνες υγιεινής και να διατηρείται ένα ασφαλές περιβάλλον με άριστης ποιότητας αέρα στους εσωτερικούς παρεχόμενους χώρους.

ΒΑΣΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ:

Τα συστήματα καθαρισμού και απολύμανσης αέρα GENANO ξεχωρίζουν ανάμεσα από διάφορα άλλα συστήματα της αγοράς χάρη στη δυνατότητα της αφαίρεσης όλων των μεγεθών των αιωρούμενων αερομεταφερόμενων βλαβερών σωματίδιων συμπεριλαμβανομένου και του μεγέθους νανομέτρων (nm).

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στους αποστειρωμένους χώρους, η ποιότητα του αέρα αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη διασφάλιση της ποιότητας σε παραγωγή και έρευνα. Η αξιοπιστία και η επαναληψιμότητα των ερευνητικών αποτελεσμάτων, καθώς και η προστασία του προσωπικού από τα σωματίδια στον αέρα, αποτελούν σημαντικά θέματα.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ

 • Για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, με αφαίρεση των αερομεταφερόμενων σωματιδίων, χημικών και βιολογικών οργανισμών.
 • Έλεγχος της σκόνης.
 • Προστασία ατόμων από εκπομπές διαδικασιών.

 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μικροτσίπ, ηλεκτρονικά, οπτικά, βιολογική βιομηχανία τροφίμων, φαρμακευτικοί αποστειρωμένοι χώροι έρευνας και ανάπτυξης, ημιαγωγοί, δισκία πυριτίου, νανοτεχνολογία, ALD, επιχρίσματα, τρόφιμα και γεωργικά προϊόντα, φάρμακα και φαρμακευτικές εταιρίες, γενικά βιομηχανικά εργαστήρια, δηλ. πετροχημικά κ.λπ.

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ

Με τις μονάδες εργαστηριακής απολύμανσης αέρα της Genano, μπορείτε να εξασφαλίσετε αποστειρωμένους χώρους κατηγορίας ISO 5-7 γρήγορα και οικονομικά. Οι μονάδες απολύμανσης αέρα Genano λειτουργούν επίσης ως πρόσθετο σύστημα καθαρισμού σε υφιστάμενους αποστειρωμένους χώρους και ζώνες, όπου απαιτείται απολύμανση σε επίπεδο νανοκλίμακας.

 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟΥ

 • Για διασφάλιση της ποιότητας στην επιστημονική έρευνα.
 • Αφαίρεση σωματιδίων νανομεγέθους (DNA).
 • Απορρόφηση ειδικών αερίων.
 • Για την επίτευξη της επιθυμητής κατηγορίας ISO.
 • Προστασία διαδικασιών και προϊόντων από επιμόλυνση.
 • Προστασία προσωπικού από εκπομπές διαδικασιών.

 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

IVF, διαγνωστικά DNA, ΒΙΟ-γενετική, ζώα, παραγωγή επεξεργασμένων τροφίμων, επιστημονική έρευνα, παραγωγή φαρμάκων, οπτικά, ηλεκτρονικά, μικροεπεξεργαστές, παραγωγή ημιαγωγών.

 

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Οι υγειονομικές εγκαταστάσεις διαθέτουν διάφορους σημαντικούς χώρους, όπου η επιμόλυνση του αέρα μπορεί να προκαλέσει καταστροφές. Η Genano προσφέρει έναν οικονομικό τρόπο βελτίωσης της υγιεινής του αέρα στις υγειονομικές εγκαταστάσεις, αποτρέποντας τη μετάδοση αερομεταφερόμενων παθογόνων.

 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗΣ

 • Αύξηση της υγιεινής στους σημαντικούς χώρους.
 • Πρόληψη μολύνσεων στο χειρουργείο.
 • Προστασία και απομόνωση ασθενών σε ανοσοκαταστολή.
 • Πρόληψη μετάδοσης μολυσματικών αερομεταφερόμενων παραγόντων.
 • Μείωση του κόστους των νοσοκομειακών λοιμώξεων.

 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θάλαμοι απομόνωσης, λύσεις αρνητικής πίεσης, αίθουσες προστατευμένου περιβάλλοντος, λύσεις θετικής πίεσης, μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών, αιματολογία, ογκολογία, μεταμοσχεύσεις οργάνων, φαρμακευτική, οφθαλμολογία, θάλαμοι εγκαυμάτων, εντατική μονάδα θεραπείας/χειρουργεία.

 

 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ

 

 

Δείτε τον κατάλογο

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της GENANO:

https://www.genano.com/