Περιγραφή

Περιγραφή

medinCNO®mini

ncpap και θεραπεία οξυγόνου υψηλής ροής

  • All basic modes for NIV respiratory support
  • HFNC-mode and nCPAP in one device
  • Apnea monitoring
  • MediTRIG: Integrated trigger and apnea monitoring without additional sensor
  • Leakage compensation

Η συσκευή medinCNOmini προσφέρει τις βασικές nCPAP λειτουργίες  και τις λειτουργίες υψηλής ροής ως μια σύγχρονη συσκευή CPAPΕπιπλέον, η συσκευή έχει μια ειδική λειτουργία ApneaCPAP.

Με τη βοήθεια του αναπνευστικού εναύσματος MediTRIG, η αυθόρμητη αναπνοή εντοπίζεται κοντά στον ασθενή και χωρίς επιπλέον αισθητήρες. Το MediTRIG μπορεί να προσαρμοστεί ξεχωριστά της αυθόρμητης αναπνοής του ασθενούς.

Σε περίπτωση άπνοιας,  η εισπνοή του ασθενούς τονώνεται μέσω από την ενεργοποίηση αυτόματων μηχανικών αναπνών.

 

 

Δείτε τον κατάλογο