Μηχάνημα υψηλής ροής MEKIKS

Περιγραφή

Περιγραφή

HFT 500 OmniOX  ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ , ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ (HIGH FLOW THERAPY) – (HF/CPAP, PA/CPAP και ST)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 1. Τομηχάνημα HFT 500 OmniOX διαθέτειαπαραιτήτωςλειτουργίαυψηλήςροήςαερισμού (HF) συνδυαστικάμε CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), λειτουργία Pressure Assist (PA) σεσυνδυασμόμε CPAP καθώςκαιλειτουργία Spontaneous/Timed (S/T). Εμφανίζειπαράμετρουςενδείξεωνόπως FiO2 , χρόνοςΆπνοιας, FLOW,CPAP, PEEP , PIP , IPAP ,EPAP, SPO2 , RR. trigger level , ExSens, Vt EST.
 1. Η συσκευή  διαθέτει για κάθε μια παράμετρο:
 • Χορηγούμενη ροή: από 1 έως 60 Lt ανά λεπτό.
 • PEEP: Από 0 έως 120 cmH2O.
 • FiO2: από 21% έως 100%.
 • RR: από 0 έως 300 παλμούς ανά λεπτό (BPM).
 • SpO2: από 0% έως 100%
 • PR: από 0 έως 300 παλμούς ανά λεπτό (BPM).
 1. Είναι σύγχρονης τεχνολογίας, τελευταίο μοντέλο, αναγνωρισμένου οίκου, με πιστοποίηση κατά ISO, φέρει σήμανση CE και λειτουργεί με τάση δικτύου 100-240 V ~, 50/60 Hz.
 1. H συσκευή HFT 500 OmniOX βασίζεται στη μη επεμβατική μηχανική υποστήριξη του ασθενούς, μέσω υψηλής ροής μείγματος (οξυγόνου – αέρα) η οποία δύναται να ρυθμιστεί από τον χρήστη, βοηθώντας έτσι ή ρυθμίζοντας την αναπνοή του ασθενούς.
 1. Χρησιμοποιείται για την υποβοήθηση του αερισμού και προορίζεται για να αυξήσει τον αυθόρμητο αερισμό.
  Προορίζεται για όλες τις ηλικίες των ασθενών (από νεογνό έως ενήλικες: 3kg, 6.6lb ~ 150Kg, 330lb).
 1. Είναι συσκευή κατάλληλη για ιατρική χρήση σε τμήματα όπως :
 • Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
 • Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας
 • Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Καρδιοχειρουργημένων
 • Καρδιολογική κλινική
 • Πνευμονολογική κλινική
 • Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών καθώς και στα τμήματα
 • Χειρουργείων/Ανάνηψης και
 • Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών/Παίδων.
 1. Διαθέτει οπτικούς και ακουστικούς συναγερμούς για όλες τις παραμέτρους- λειτουργίες του καθώς και για τυχόν προβλήματα στις συνδέσεις των εξαρτημάτων με τον ασθενή. Ο χρήστης επίσης μπορεί να ρυθμίσει το ελάχιστο και μέγιστο όριο ενεργοποίησης συναγερμού για όλες τις παραμέτρους, καθώς επίσης και να βάλει τους συναγερμούς σε προσωρινή σιγή κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής.
 1. Διαθέτει ενσωματωμένο υγραντήρα θέρμανσης-ύγρανσης, με δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας με εύρος από 10 οC έως 40 οC και του επιπέδου ύγρανσης από 10% έως 100%). Στην οθόνη εμφανίζεται η κατάσταση του θερμαινόμενου κυκλώματος και η θερμοκρασία του καθ’ όλο το μήκος.
 1. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στη σύνδεση της συσκευής με την κεντρική παροχή οξυγόνου του Νοσοκομείου ή και στη σύνδεση με εξωτερική φιάλη
 1. Διαθέτει εσωτερικό φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων και επιπλέον φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων ανάμεσα στο κύκλωμα ασθενούς και τη συσκευή, ώστε να επιτυγχάνεται έτσι η ασφαλής χρήση της. Δεν απαιτείται επιπλέον εσωτερική απολύμανση της συσκευής και κατά αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται οι καθυστερήσεις κατά την εναλλαγή χρήσης της από ασθενή σε ασθενή.

 

Δείτε τον κατάλογο