Περιγραφή

Περιγραφή

Γενικές πληροφορίες

Τεχνολογία που είναι ανατομικά, φυσιολογικά και αναπτυξιακά κατάλληλη και σχεδιασμένη για παιδιά.

Η ακριβής αξιολόγηση της σύνθεσης του σώματος και η παρακολούθηση των πρόωρων βρεφών, νεογνών και παιδιών είναι ζωτικής σημασίας για την σωστή ανάπτυξη.

Το BioScan touch i8 – nano είναι το πρώτο Μόνιτορ Σύνθεσης του Σώματος στον κόσμο, βαθμονομημένο για ηλικία κύησης 23 εβδομάδων έως 18 ετών.

Βασικές Παράμετροι Αξιολόγησης

Body Composition

• Body Fat
• Muscle Mass
• Malnutrition Index
• Body Cell Mass
• Cellular Biomarker (Phase angle)
• Height for age targets
• Weight for age targets
• BMI for age targets
• Bone Density
• Bone Mineral Content
• Fitness Score

Hydration

• Over hydration (OH) (Excess Fluid)
• Dehydration
• Dry weight
• Extracellular Water
• Intracellular Water
• Total Body Water
• Fat Free Mass Hydration
• Hydration targets
• E/I Ratio

• Plasma (IVF version)
• Red Cells (IVF version)
• Hematocrit (IVF version)
• Intravascular (IVF version)
• Extravascular (IVF version)
• Interstitial fluid (IVF version)
• Historical Data Tracking (IVF version)

Mineral Contents

• Protein
• Potassium
• Calcium
• Glycogen
• Total Body Mineral Levels

• Pre, mid & post accessments
• Kt/v
• UFR

Kidney Function

• GFR

Για να δείτε αναλυτικότερα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

https://maltronint.com/childbodycompositionmonitor/