NEW SOPHIE Νεογνικός αναπνευστήρας

Πρωτοποριακό σύστημα αερισμού νεογνών
  • Έλεγχος SpO2 “SPOC”
    Έλεγχος κορεσμού οξυγόνου – Αυτόματη ρύθμιση FiO2 – Προσαρμοσμένη αύξηση αερισμού
  • Συγχρονισμένος , μη επεμβατικός αερισμός μέσω εξωτερικού αισθητήρα
  • Ενσωματωμένη ύγρανση αέρα
  • Ταλάντωση υψηλής συχνότητας
Περιγραφή

Περιγραφή

New Sophie ο ευέλικτος νεογνικός αναπνευστήρας

Οι απαιτήσεις για ευαίσθητα συστήματα αναπνευστήρων στη Νεογνολογία συνεχώς αυξάνονται. Για να πληρούνται οι απαιτήσεις αυτές, η  Fritz Stephan GmbH έχει αναπτύξει το σύστημα αερισμού NEW SOPHIE με βάση τις εξελίξεις των τελευταίων τεχνολογιών . Χρησιμοποιώντας το NEW SOPHIE, η επιμέρους στρατηγική αερισμού για τα πρόωρα και τα νεογνά μπορεί να υλοποιηθεί εύκολα και αξιόπιστα. Η σύγχρονη trigger τεχνολογία επιτρέπει τον ευέλικτο συγχρονισμό από επεμβατικό και μη-επεμβατικό αναπνευστήρα.

Με το SPOC, η Fritz Stephan GmbH προσφέρει προσαρμοζόμενο έλεγχο SpO2,  η οποία, για πρώτη φορά, ενσωματώνει επιπλέον τον μη επεμβατικό αερισμό στη στρατηγική ελέγχου κορεσμού οξυγόνου.

 

Έλεγχος κορεσμού οξυγόνου SPOC

Σε συνεργασία με το πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Ουλμ/Γερμανίας, η Fritz Stephan GmbH έχει αναπτύξει ένα αυτόματο σύστημα ελέγχου SpO2 για τη σταθεροποίηση του κορεσμού οξυγόνου (SpO2). Συνδυάζοντας την υπάρχουσα παλμική οξυμετρία με το NEW SOPHIE, μπορεί να αποφευχθεί η διπλή μέτρηση.

 

Πώς αντιδρά το SPOC στον κορεσμό;

+ Σε ΝIV, o συγχρονισμένος μηχανικός αερισμός εντείνεται και βοηθά να επηρεάσει θετικά την κατανάλωση οξυγόνου (VO2).

+ Η αύξηση του FiO2 δεν είναι ομοιόμορφη, προηγούμενα και τρέχοντα συμβάντα λαμβάνονται υπόψη.

+ Σε περίπτωση υπεροξείας το SPOC μειώνει το FiO2 κάτω από 25% μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

 

Το SPOC λειτουργεί ανεξάρτητα από τη μορφή του επιλεγμένου αερισμού.

Το SPOC βοηθά σε:

+ Πρόληψη υπεροξείας, για τη μείωση του οξειδωτικού στρες

+ Πρόληψη υποξίας, για την αποφυγή αιμορραγίας και βλάβες του εγκεφάλου

+ Μείωση διακύμανσης SpO2

+ Αύξηση της περιόδου εντός του στοχευμένου εύρους SpO2

 

Μορφές αερισμού

Η εύκολη ταχεία αλλαγή μεταξύ όλων των εγκατεστημένων, συμβατικών και ελεγχόμενης πίεσης μορφών αερισμού είναι δυνατή με μία μόνο επιλογή από το μενού.

Επίσης περιλαμβάνεται το χαρακτηριστικό εγγύησης όγκου, το οποίο ελέγχει την αναπνευστική πίεση της μετέπειτα εισπνοής που αντιστοιχεί σε προηγουμένo μετρημένo εκπνευστικό παλιρροιακό όγκο.

Υψηλής συχνότητας Oscillation HFOV

Ο αναπνευστήρας NEW SOPHIE συνδυάζει την ταλάντωση υψηλής συχνότητας και μορφές συμβατικού αερισμού σε μία συσκευή.

Το HFOV μπορεί να ενεργοποιηθεί αμέσως χωρίς την αντικατάσταση του σωλήνα του ασθενούς με το πάτημα ενός μόνο πλήκτρου. Η εφαρμογή ενός ενσωματωμένου, ενεργού αναπνευστικού υγραντήρα δεν δημιουργεί οποιουσδήποτε πρόσθετους όγκους που μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση του HFOV.

Βέλτιστη κατάσταση αερισμού

Το σύστημα ενσωματωμένης ενεργής ύγρανσης προμηθεύει στον ασθενή αερισμό με βέλτιστη νεφελοποίηση και θέρμανση και ύγρανση αναπνευστικών αερίων. Το ευφυές σύστημα ελέγχου αποτρέπει το σχηματισμό των συμπυκνωμάτων εντός  των θερμαινόμενων, ελεγχόμενης θερμοκρασίας σωλήνων του ασθενούς. Το NEW SOPHIE έχει συνθήκες αναπνευστικών αερίων ανεξάρτητες από τις βοηθητικές συσκευές.

Μη επεμβατικός αερισμός  –  Noninvasive Ventilation (NIV)

Το NIV επιτρέπει στρατηγικές προστατευτικού αερισμού πνευμόνων μειώνοντας την εμφάνιση των διαρροών του αέρα και του BPD. Η NIPPV ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο αναπνευστικής ανεπάρκειας μετά την αποδιασωλήνωση και τη συχνότητα της επαναδιασωλήνωσης. Χρησιμοποιώντας έναν εξωτερικό αισθητήρα , οι κοιλιακές κινήσεις του ασθενούς μετατρέπονται σε ένα σταθερό, υψηλής απόκρισης (< 30ms) σήμα ενεργοποίησης. Ο συγχρονισμένος μη επεμβατικός αερισμός (SnIPPV) αυξάνει την αποτελεσματικότητα και μειώνει τα ποσοστά της επαναδιασωλήνωσης.

Έννοια Διαισθητικής λειτουργίας – Intuitive Operation Concept

Σχετικές παράμετροι αερισμού μπορεί να ρυθμιστούν εύκολα βάση των απαιτήσεων του ασθενούς πριν από την έναρξη του αερισμού. Η αποτελεσματική παρακολούθηση επιτρέπει την ασφαλή εποπτεία ανά πάσα στιγμή. Ξεχωριστή προσαρμογή των σχετικών παραμέτρων κατά τη διάρκεια του αερισμού η οποία είναι απλοποιημένη μέσω καθορισμένων πλήκτρων.

Δείτε τον κατάλογο