Πεσσοί για αντιμετπωπιση ακράτειας και πρόπτωσης της μήτρας

Περιγραφή

Περιγραφή

Η τοποθέτηση των Πεσσών παρέχει μια σημαντική θεραπευτική  επιλογή για τη διαχείριση του πυελικού εδάφους επειδή αποφεύγεται η χειρουργική επέμβαση και έτσι το κόστος είναι ελάχιστο.

 

Οι πεσσοί σιλικόνης περιέχουν ελατήριο από χάλυβα για να κρατήσουν τη μορφή τους, και μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε ασθενείς με ήπια πρόπτωση ή ήπια ακράτεια ούρων. Το πυελικό έδαφος χρησιμεύει σαν υποστήριξη για τον πεσσό. Το δαχτυλίδι μπορεί να αποτρέψει τις ηπιότερες μορφές ακράτειας από προσπάθεια. Ο πεσσός μπορεί να τοποθετηθεί και να αφαιρεθεί από την ίδια την ασθενή.

 
Οι πεσσοί σιλικόνης διατίθενται σε πολλούς τύπους ανάλογα με την πάθηση, και τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε ασθενούς. Τα μεγέθη του κάθε κωδικού αυξάνονται ανά 5 χιλ.

Δείτε τον κατάλογο