Περιγραφή

Περιγραφή

Πρωτοποριακό σύστημα αερισμό νεογνών

+  Έλεγχος SpO2 “SPOC”
έλεγχος κορεσμού οξυγόνου – Αυτόματη ρύθμιση FiO2 – Προσαρμοσμένη αύξηση αερισμού

+  Συγχρονισμένος , μη επεμβατικός αερισμός μέσω εξωτερικού αισθητήρα

+  Ενσωματωμένο αέρα υγροποίησης

+  Oscillation υψηλής συχνότητας

Sophie ο ευέλικτος νεογνικός αναπνευστήρας

Συνεχώς αυξάνονται οι απαιτήσεις για ευαίσθητα συστήματα αναπνευστήρων   στη Νεογνολογία. Για να πληρούνται οι απαιτήσεις αυτές,η  Fritz Stephan GmbH έχει αναπτύξει το σύστημα αερισμού SOPHIE με βάση τις εξελίξεις  των τελευταίων τεχνολογιών . Χρησιμοποιώντας το SOPHIE, η επιμέρους στρατηγική αερισμού για τα πρόωρα και τα νεογνά μπορεί να υλοποιηθεί εύκολα και αξιόπιστα. Η σύγχρονη trigger τεχνολογία επιτρέπει τον ευέλικτο συγχρονισμό από επεμβατικό και μη-επεμβατικό αναπνευστήρα.

Με το SPOC, η Fritz Stephan GmbH προσφέρει προσαρμοζόμενο έλεγχο SpO2 , η οποία, για πρώτη φορά, ενσωματώνει επιπλέον τον μη επεμβατικό αερισμό στη στρατηγική ελέγχου κορεσμού οξυγόνου.

 

Έλεγχος κορεσμού οξυγόνου SPOC

Σε συνεργασία με το πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Ουλμ/Γερμανίας, η Fritz Stephan GmbH έχει αναπτύξει ένα αυτόματο σύστημα ελέγχου SpO2 για τη σταθεροποίηση του κορεσμού οξυγόνου (SpO2). Συνδυάζοντας την υπάρχουσα παλμική οξυμετρία με το SOPHIE, μπορεί να αποφευχθεί η διπλή μέτρηση.

 

Πώς αντιδρά το SPOC στον κορεσμό ;

+ σε ΝIV , συγχρονισμένο μηχανικό αερισμό εντείνεται και βοηθά να επηρεάσει θετικά την κατανάλωση οξυγόνου (VO2).

+ Αύξηση του FiO2 δεν είναι ομοιόμορφη, προηγούμενα και τρέχοντα συμβάντα λαμβάνονται υπόψη.

+ Σε περίπτωση υποξίας το SPOC μειώνει το FiO2 κάτω από 25% μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

 

Το SPOC λειτουργεί ανεξάρτητα από τη μορφή του επιλεγμένου αερισμού.

Το SPOC βοηθά σε:

+ Πρόληψη υποξίας

+ να αποτρέψει την υποξία, για την αποφυγή αιμορραγίας και βλάβες του εγκεφάλου

+ μείωση διακύμανσης SpO2

+ αύξηση της περίοδου εντός του στοχευμένου ορίου SpO2

 

Μορφές αερισμού

Η εύκολη ταχεία αλλαγή μεταξύ όλων εγκατεστημένων, συμβατικών και ελεγχόμενης πίεσης μορφών αερισμού είναι δυνατή με μία μόνο επιλογή από το μενού.

Επίσης περιλαμβάνεται το χαρακτηριστικό του όγκου , το οποίο ελέγχει την αναπνευστική  πίεση της μετέπειτα εισπνοής που αντιστοιχεί σε προηγουμένη μετρημένη εκπνευστικό αναπνεόμενος όγκος

Υψηλής συχνότητας  Oscillation HFOV

Ο αναπνευστήρας SOPHIE συνδυάζει την υψηλή συχνότητα ταλάντωσης και το συμβατικό αερισμό φόρμες σε μία συσκευή.

Το HFOV μπορεί να ενεργοποιηθεί αμέσως χωρίς να αντικαταστήσετε το σωλήνα του ασθενούς με το πάτημα μόνο ενός μόνο κουμπιού. Η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου, ενεργής ύγρανσης αερισμό δεν δημιουργεί οποιουσδήποτε πρόσθετους όγκους που μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση του HFOV.

Βέλτιστη κατάσταση αερισμού

Το σύστημα ολοκληρωμένης ενεργητικής εφύγρανση προμηθεύει στον ασθενής αερισμό με βέλτιστη νεφελοποίηση και θέρμανση και εφύγρανση αναπνευστικών αερίων. Το ευφυές σύστημα ελέγχου αποτρέπει το σχηματισμό των συμπυκνωμάτων εντός  θερμαινόμενων, ελεγχόμενης θερμοκρασίας  σωλήνες του ασθενή. Το SOPHIE έχει συνθήκες αναπνευστικών αερίων ανεξάρτητες από τις βοηθητικές συσκευές

Μη επεμβατικός αερισμός  –  Noninvasive Ventilation (NIV)

Το NIV επιτρέπει στρατηγικές προστατευτικού αερισμού πνευμόνων μειώνοντας την εμφάνιση των διαρροών του αέρα και του BPD. Η NIPPV ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο αναπνευστικής ανεπάρκειας μετά την αποδιασωλήνωσης και τη συχνότητα των επαναδιασωλήνωσης . Χρησιμοποιώντας έναν αισθητήρα εξωτερικό , οι κοιλιακές κινήσεις του ασθενή μετατρέπονται σε μια σταθερή, υψηλής απόκρισης (< 30ms) σήμα ενεργοποίησης. Ο συγχρονισμένος μη επεμβατικός αερισμός (SnIPPV) αυξάνει την αποτελεσματικότητα και μειώνει τα ποσοστά της επαναδιασωλήνωσης.

Έννοια Διαισθητικής λειτουργίας – Intuitive Operation Concept

Σχετικές παράμετροι αερισμού μπορεί να ρυθμιστούν εύκολα βάση των απαιτήσεων του ασθενή πριν από την έναρξη του αερισμού. Η αποτελεσματική παρακολούθηση επιτρέπει την ασφαλή εποπτεία ανά πάσα στιγμή. Ξεχωριστή προσαρμογή των σχετικών παραμέτρων κατά τη διάρκεια του αερισμού η οποία είναι απλοποιημένη μέσω των κουμπιών.

Δείτε τον κατάλογο