Προβολή 1–12 από 91 αποτελέσματα

Show sidebar

BIOPRO-3FLOW® Εξασκητής Three Ball για 600 – 900 – 1200 cc/sec

DUAL-PURPOSE MAPLESON ANESTHESIA CIRCUIT – Σετ ημίκλειστου αναπνευστικού κυκλώματος μη επανεισπνοής Mapleson διπλής λειτουργίας με σύνδεσμο τύπου « Singleton »

EasyFlow nCPAP Σύστημα μη επεμβατικού αερισμού για αναπνευστήρα – Εξαρτήματα για νεογνά

FACE CRANDLE PRONE SUPPORT ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΕ ΠΡΗΝΗ ΘΕΣΗ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΚΑΙ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

HemoGo – by aLCose Σύστημα ελέγχου Αιμοσφαιρίνης – Test System

HFT 500 OmniOX ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ , ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ (HIGH FLOW THERAPY) – (HF/CPAP, PA/CPAP και ST)

Lympha Press

medinBlender 1090 – Mείκτης συμπιεσμένου αέρα και Ο2

medinCNO® Μη επεμβατική αναπνευστική υποστήριξη για πρόωρα και νεογέννητα μωρά

medinCNO®mini nCpap και θεραπεία οξυγόνου υψηλής ροής

medinSINDI® Η οικονομική λύση για nCPAP

NeoTee για την ανάνηψη νεογνών ελέγχοντας τη μέγιστη εισπνευστική πίεση (PIP) και την θετική τελοεκπνευστική πίεση (PEEP)