ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ BQ80

Περιγραφή

Περιγραφή

Η COMEN BQ80 είναι μακράν η πιο ισχυρή πλατφόρμα
νοσηλείας νεογνών 4 σε 1

Ενσωματώνει τέσσερα καίρια συστήματα διάσωσης και νοσηλείας:
Θέρμανση, Παρακολούθηση, Αναζωογόνηση, Φωτοθεραπεία
για την επίτευξη ολοκληρωμένης λειτουργίας και διαχείρισης.