Περιγραφή

Περιγραφή

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

 με ρυθμιζόμενη βαλβίδα PEEP 0-20 cmH20, ενσωματωμένο μανόμετρο, βαλβίδα ασφαλείας POP OFF 

Το προσφερόμενο σύστημα αποτελείται από:

 • Ασκό ανάνηψης διπλών τοιχωμάτων, πολλαπλών χρήσεων.
 • Σιλικονούχα ανατομική μάσκα ενηλίκων μεγέθους 5, πολλαπλών χρήσεων.
 • Ενσωματωμένο μανόμετρο με χρωματική κωδικοποίηση.
 • Βαλβίδα PEEP 0 – 20 cm H2O (mbar).
 • Αποθεματικό ασκό Ο2, μίας χρήσεως.
 • Patient Valve (βαλβίδα ασφαλείας ασθενή)
 • Βαλβίδα εκτόνωσης Pop-off 40cmH2O

Βοηθάει:

 • Τον ασθενή να αναπνεύσει.
 • Την αποφυγή της αναρρόφησης λόγω υψηλών όγκων.
 • Την αποφυγή υψηλότερων όγκων που οδηγούν σε υψηλότερη πίεση η οποία προκαλεί πνευμοθώρακα.

Πλεονεκτήματα

 • Αποτρέπει τον ακούσιο υπεραερισμό διατηρώντας την μέγιστη εισπνευστική πίεση (PIP) μέχρι 40 cm H2O.
 • Δυνατότητα απενεργοποίησης της βαλβίδας Pop-off για μέγιστη εισπνευστική πίεση (PIP) 60 cm H2O.
 • Τα εξαρτήματα του συστήματος τα οποία προορίζονται για πολλαπλή χρήση, έχουν την δυνατότητα να υποβληθούν σε διαδικασία αποστείρωσης στους 132 °C για 3 λεπτά έως και 275 ολοκληρωμένους κύκλους αποστείρωσης.
 • Φέρει σήμανση των διεθνών πιστοποιητικών CE, ISO, του κατασκευαστικού οίκου Mercury Medical.
 • LATEX FREE

 

Διατίθεται σε μοντέλα

 • Ενηλίκων όγκου 1675 ml
 • Φέρει σήμανση των διεθνών πιστοποιητικών (CE, ISO).

Κωδικοί παραγγελίας  :

 • 10-50700 Ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΝΗΨΗΣ

 με ρυθμιστή PEEP , βαλβίδα ασφαλείας POP OFF  και προρυθμισμένο δείκτη αναπνοών με δείκτη LED

Το προσφερόμενο σύστημα διαθέτει:

 • Pop-Off (βαλβίδα ασφαλείας ασθενή).

Αποτρέπει τον ακούσιο υπεραερισμό διατηρώντας την μέγιστη εισπνευστική πίεση (PIP) μέχρι  40 cm H2O.

Δυνατότητα απενεργοποίησης της βαλβίδας Pop-off  για μέγιστη εισπνευστική πίεση (PIP) 60 cm H2O

Διαθέτει ενσωματωμένο  μανόμετρο με χρωματική κωδικοποίηση . Επίσης το μανόμετρο έχει ενσωματωμένο το σύστημα  LiteSaver® με προκαθορισμένες αναπνοές των 10bpm . Το συγκεκριμένο σύστημα μειώνει τις πιθανότητες της πνευμονικής βλάβης όπως το βαροτραύμα.

Το μανόμετρο LiteSaver συμβάλει στη διατήρηση του σωστού αναπνευστικού ρυθμού (κάθε 6 δευτερόλεπτα, 10 αναπνοές / λεπτό, συνιστάται για AHA και επιτρέπει στον ασθενή να εκπνεύσει πλήρως.)

 • Διαθέτει ενσωματωμένη ρυθμιζόμενη PEEP VALVE 0-20 cmH2O
 • Διαθέτει Αποθεματικό ασκό
 • Διαθέτει Γραμμή Οξυγόνου
 • Διαθέτει μάσκα σιλικόνης
 • Να διαθέτει νεκρό χώρο 7 ml

Επιπλέον βοηθάει:

 • Τον ασθενή να αναπνεύσει.
 • Στην αποφυγή της αναρρόφησης λόγω υψηλών όγκων.
 • Στην αποφυγή υψηλότερων όγκων που οδηγούν σε υψηλότερη πίεση η οποία προκαλεί βαρότραυμα.
 • Στην αποφυγή υψηλών όγκων που οδηγούν σε volutrauma.

Διατίθεται σε μοντέλα

 • Adult όγκου 1675 ml
 • Small Adult 1000 ml
 • Φέρει σήμανση των διεθνών πιστοποιητικών (CE, ISO).

Κωδικοί παραγγελίας  :

 • 10-58506 Ενηλίκων
 • 10-58503 Small Ενηλίκων

 

Δείτε τον κατάλογο