Περιγραφή

Περιγραφή

Πως λειτουργεί:

 

Η συσκευή  Lympha Press® εφαρμόζει πίεση σε ακολουθία από το περιφερικό τμήμα του άκρου προς το σώμα. Το κύμα πίεσης δημιουργείται από αεροθαλάμους      (max 24 σε αριθμό) τα οποία φουσκώνουν και ξεφουσκώνουν μέσα σε ένα ειδικό ένδυμα (μανίκι) το οποίο εφαρμόζεται γύρω από την πάσχουσα περιοχή .

Κάθε θάλαμος φουσκώνει σε ακολουθία – διαδοχικά , εφαρμόζοντας μία κατευθυντική δράση μασάζ που βοηθά το παγιδευμένο λεμφικό υγρό να διαφύγει προς εναλλακτικά ανοικτά λεμφικά κανάλια. Μόλις ολοκληρωθεί η αλληλουχία πλήρωσης των θαλάμων, η συσκευή  Lympha Press® απελευθερώνει την πίεση, επιτρέποντας λεμφαγγεία που έχουν εκκενώσει να επαναπληρωθούν. Στη συνέχεια, η διαδικασία ξεκινά ξανά από την αρχή, και επαναλαμβάνεται για όλη τη διάρκεια της συνταγογραφούμενης θεραπείας. Το κατευθυντικό μασάζ συμπίεσης βοηθά επίσης στη μείωση φλεβικού οιδήματος και διεγείρει την φλεβική επιστροφή.

Οι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (Modes) ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Η συσκευή  Lympha Press® διατίθεται σε διάφορα μοντέλα ( ανατρέχετε στον κατάλογο)  που καθεμία  προσφέρει και διαφορετικό τρόπο θεραπείας βάση της εκάστοτε λειτουργίας (mode):

Unique Pretherapymode:  Βάση της αρχής της χειροκίνητης αποστράγγισης της λέμφου , η Pretherapy™ πρώτα στραγγίζει τα εγγύς (πλησιέστερα) σημεία του σώματος, προετοιμάζοντάς τα να δεχτούν το λεμφικό υγρό που θα μεταφέρουν κατά τη διάρκεια του κύκλου της  κύριας θεραπεία, είτε στη λειτουργία Lympha ή στη λειτουργία Wave.

Lympha ή Sequential mode: Οι αεροθάλαμοι στο μανίκι φουσκώνουν ένα προς ένα, ξεκινώντας από πάνω από το χέρι ή το πόδι. Αυτό δημιουργεί ένα απαλό κύμα πίεσης «φάση απογαλάκτισης».

Wave mode: Περισταλτική συμπίεση. Μόνο τρείς αεροθάλαμοι παραμένουν φουσκωμένα κάθε φορά, ακολουθώντας  τρόπο κυματοειδής μέχρι το άκρο. Σχεδιασμένο για άνετη και αποτελεσματική θεραπεία σε ασθενείς με περιφερική δυσφορία.

Δείτε τον κατάλογο

Δείτε τις κλινικές μελέτες του προϊόντος