Συσκευή εξάσκησης αναπνευτσικών μυών Orygen dual valve με ρύθμιση αντιστάσεων

Περιγραφή

Περιγραφή

ORYGEN DUAL VALVE 

 

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΜΥΩΝ ORYGEN DUAL VALVE

Πρωτοποριακή συσκευή αναπνευστικής φυσιοθεραπείας

 

  • Η συσκευή ORYGEN DUAL VALVE είναι κατάλληλη για την εκπαίδευση των αναπνευστικών μυών με μία αναπνοή
  • Είναι συσκευή 2 σε 1
  • Διαθέτει το πλεονέκτημα εκπαίδευσης των εισπνευστικών μυών καθώς και των εκπνευστικών .
  • Δυνατότητα ρύθμισης αντιστάσεων

Για εισπνευστικές έως 90 cmH2O και εκπνευστικές  έως 60 cmH2O

  • Καταγραφή χρόνου εξάσκησης με ημερήσιο πρόγραμμα (training diary)
  • Χορηγείται κατόπιν ιατρικής εντολής

Δείτε τον κατάλογο